FA201 Dars jadvali

Dushanba
4-juftlik
Astronomiya kursi
Amaliy - VR332-xona
Muhammadiyeva D.D.

Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5-juftlik
Umumiy fizika (Elektromagnitizm)
Amaliy - -xona
ASLONOV M.O.

Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

6-juftlik
Ta`limda axborot texnologiyalari
Amaliy - -xona
MUXAMADIYEVA F.I.

Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Seshanba
4-juftlik
Маданиятшунослик
Amaliy - VR332-xona
MADAMINOVA N.Z.

Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5-juftlik
Fizika fanini o`qitishda zamonaviy yondashuvlar
Ma`ruza - VR332-xona
TOJIBOEVA X.X.

Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

Chorshanba
1-juftlik
Astronomiya kursi
Ma`ruza - VR335-xona
MUSLIMOVA Y.C.

Boshlanadi: 09:00, tugaydi: 10:20

4-juftlik
Маданиятшунослик
Ma`ruza - -xona
MADAMINOVA N.Z.

Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

6-juftlik
Astronomiya kursi
Ma`ruza - -xona
MUSLIMOVA Y.C.

Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Payshanba
1-juftlik
Umumiy psixologiya (yosh davrlari va pedagogik psixologiya)
Ma`ruza - VR02-xona
TILLASHAYXOVA .X.

Boshlanadi: 09:00, tugaydi: 10:20

4-juftlik
Umumiy psixologiya (yosh davrlari va pedagogik psixologiya)
Ma`ruza - -xona
TILLASHAYXOVA .X.

Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5-juftlik
Umumiy psixologiya (yosh davrlari va pedagogik psixologiya)
Amaliy - -xona
TILLASHAYXOVA .X.

Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

6-juftlik
Ingliz tili
Amaliy - -xona
Sobirova G.R.

Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Juma
5-juftlik
Umumiy fizika (Elektromagnitizm)
Ma`ruza - VR332-xona
ALAYEV A.A.

Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

6-juftlik
Ta`limda axborot texnologiyalari
Laboratoriya - -xona
MUXAMADIYEVA F.I.

Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Shanba
1-juftlik
Astronomiya kursi
Amaliy - -xona
MUSLIMOVA Y.C.

Boshlanadi: 09:00, tugaydi: 10:20

2-juftlik
Ta`limda axborot texnologiyalari
Ma`ruza - -xona
Adinayev S.S.

Boshlanadi: 10:30, tugaydi: 11:40

4-juftlik
Ta`limda axborot texnologiyalari
Ma`ruza - -xona
Adinayev S.S.

Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

6-juftlik
Umumiy fizika (Elektromagnitizm)
Laboratoriya - -xona
ASLONOV M.O.

Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

6-juftlik
Umumiy fizika (Elektromagnitizm)
Laboratoriya - -xona
SUVONOVA O.D.

Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10