2019-2020 o`quv yili

RT 301 Дарс жадвали

Dushanba
4. Ingliz tili
Amaliy
EGAMBERDIYEVA G.A.
VR12-xona
Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5. Istoriya mirovoy literaturi
Ma`ruza
MATENOVA Y.U.
VR18-xona
Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

6. Sovremenniy russkiy yazik (morfologiya)
Ma`ruza
.
VR11-xona
Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Seshanba
4. Obщaya pedagogika (Pedagogicheskoe masterstvo)
Ma`ruza
RO`ZMETOVA X.A.
VR19-xona
Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5. История русской литературы 3 к. Одарённая
Ma`ruza
YUNUSOVA X.Y.
VR14-xona
Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

6. Analiz xudojestvennogo teksta i vi`razitelnoe chtenie
Amaliy
ABILKOSIMOVA M.
VR14-xona
Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Chorshanba
2. AXBOROT SOATI
Ma`ruza
.
VR14-xona
Boshlanadi: 10:30, tugaydi: 11:40

4. Analiz xudojestvennogo teksta i vi`razitelnoe chtenie
Ma`ruza
MAGDIEVA S.S.
VR13-xona
Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5. Axborot soati 301-RT
Ma`ruza
BABAEVA Z.S.
VR18-xona
Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

Payshanba
4. Stilistika rodnogo yazi`ka i kultura rechi.
Ma`ruza
BABAEVA Z.S.
VR15-xona
Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5. История русской литературы 3 к. Одарённая
Ma`ruza
YUNUSOVA X.Y.
VR16-xona
Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

6. CОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ
Amaliy
Хусаинова Г.С.
VR17-xona
Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Juma
4. История русской литературы 3 к. Одарённая
Ma`ruza
YUNUSOVA X.Y.
VR17-xona
Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5. Современный литературный процесс 3 курс
Ma`ruza
PUPONIN D.V.
VR15-xona
Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40

6. Sopostavitelnaya tipologiya russkogo i uzbekskogo yazikov
Ma`ruza
UZAKOVA M.X.
VR12-xona
Boshlanadi: 16:50, tugaydi: 18:10

Shanba
4. Sovremenniy russkiy yazik (morfologiya)
Amaliy
.
VR13-xona
Boshlanadi: 13:50, tugaydi: 15:10

5. История русской литературы 3 к. Одарённая
Amaliy
YUNUSOVA X.Y.
VR18-xona
Boshlanadi: 15:20, tugaydi: 16:40