2019-2020 o`quv yili


Fizika-matematika


1 kurs
M 1011 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 1021 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 104R1 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
1031 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 1011 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 102R1 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 1011 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 1021 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 1031 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 104R1 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

2 kurs
M 201 E2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 203R2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M201 2 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M2022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
2022 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 2012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 202 R2 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I2012 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 201 E2 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2022 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 2032 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F204 R2 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F2012 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

3 kurs
M 3013 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3033 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 304 R3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3013 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM M3033 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 302 R3 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM I3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 3013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 302 R3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
sirtqi 2-OTM F3013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

4 kurs
sirtqi 2-OTM M4014 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi

Tabiiy fanlar


1 kurs
KE 1011 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 1021 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 1031 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 104R1 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 1051 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 1011 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 1021 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 1031 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 104R1 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 1051 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 101 1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 1021 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 103R1 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 1011 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
Iqt 1021 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
MM 1011 -kurs Maktab menejmenti
MM 1021 -kurs Maktab menejmenti

2 kurs
KE 2012 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 201 sirtqi2 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2022 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 2032 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 204 R2 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 2012 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 201 sirtqi2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2022 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 2032 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 204 R2 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 2012 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
G 2022 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
GO'M 201 (sirtqi)2 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi
Iqt 2012 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

3 kurs
KE 3013 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 3023 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
KE 303 R3 -kurs 5110300 Kimyo o`qitish metodikasi
B 3013 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 3023 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
B 303 R3 -kurs 5110400 Biologiya o`qitish metodikasi
G 3013 -kurs 5110500 Geografiya o`qitish metodikasi

Chet tillari


1 kurs
1 -kurs 5111400 Ingliz tili
102 1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 100 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 101 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 103 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 104 A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 105 A 1 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 106 A 1 -kurs 5111400 Ingliz tili

2 kurs
2002 -kurs 5111400 Ingliz tili
201 2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 201 o'z2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 202 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 203 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 204 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 205 A2 -kurs 5111400 Ingliz tili

3 kurs
IT 300 R3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 301 R3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3023 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3033 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 304 3 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 305 3 -kurs 5111400 Ingliz tili

4 kurs
2-OTM 4014 -kurs 5111400 Ingliz tili

CHXT


1 kurs
CHXT 1011 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1021 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1031 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1041 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1051 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 1061 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

2 kurs
CHXT 2012 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2022 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2032 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2042 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

3 kurs
CHXT 3013 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3023 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 303 R3 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

4 kurs
CHXT 4014 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4024 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 403 R4 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

Boshlang`ich ta`lim


1 kurs
JT 1011 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1021 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1031 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 1041 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (kechki) 1011 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1021 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1031 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1041 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1051 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (kechki) 1061 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1011 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1021 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1031 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1041 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1051 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 1061 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

2 kurs
JT 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2022 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 2032 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT 2012 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2022 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 203 Q2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 204 R2 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2052 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 2062 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

3 kurs
JT (sirtqi) 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3013 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 3023 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 3033 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 304 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 305 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3013 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3023 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 303 Q3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 304 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3063 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3073 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 3083 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT305 R3 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

4 kurs
JT (sirtqi) 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 4024 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 401 (4 k)4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT (sirtqi) 403 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 403 Q4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 404 R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT4054 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

Ped-psixologiya


1 kurs
PP 1011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 1021 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 103 1 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 1041 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 1011 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1021 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1031 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

2 kurs
2-OTM PP 2012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2022 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2032 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2042 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2052 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

3 kurs
2-OTM PP 3013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PP 302R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 302 R3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3033 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3023 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

4 kurs
4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
2-OTM PS 4014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

Texnologik ta`lim


1 kurs
TT 1011 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 1021 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 1031 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 1011 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 1021 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 1031 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

2 kurs
MEH 2012 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 2022 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 203 2 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 2012 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2022 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 203 R2 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2042 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 2012 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 202 R2 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 2012 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 202 R2 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

3 kurs
MEH 3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 302 R3 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 3033 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 302 3 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 303 R3 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
Ts-3013 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 3013 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 302 R3 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 3013 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 302 R3 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 3033 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

4 kurs
MEH 4014 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 402 R4 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 4014 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 402 R4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 4014 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 402 R4 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 4014 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 4024 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

Tarix


1 kurs
Q 1011 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 1011 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1021 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1031 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-104R1 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 1011 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1021 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 102 a1 -kurs 5111600 Milliy g`oya
O'zb 1011 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 1021 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 103 (1 )1 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

2 kurs
Q 201 Q2 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 2012 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 2022 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 203 R2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-202 (2 OTM)қ2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-201 (2OTM) қ2 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 2012 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2022 -kurs 5111600 Milliy g`oya
O'zb 2012 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 2022 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

3 kurs
Q 301 Q3 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
T 3013 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 3023 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 303 R3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-301 (2OTM)қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T-302 (2OTM)қ3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 3013 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 301 (2 OTsirtqi)3 -kurs 5111600 Milliy g`oya

4 kurs
T-401 (2OTM) қ4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 4014 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 4024 -kurs 5111600 Milliy g`oya

Magistratura


1 kurs
TAT_1_mag1 -kurs 5 110701 Ta`limda axborot texnologiyalari
KGD_1_mag1 -kurs 5A11110001Kompyuter grafikasi va dizayn
P_1R_mag1 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
P_1_mag1 -kurs 5A110901 Pedagogika nazariyasi va tarixi
PP_1_mag1 -kurs 5A110902 Pedagogika va Psixologiya
I_1R_mag1 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
I_1_mag1 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MA_1_mag1 -kurs 5A111601 Ma`naviyat asoslari
B_1R_mag1 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
B_1_mag1 -kurs 5A111701 Boshlang`ich ta`lim
MT_1R_mag1 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
MT_1_mag1 -kurs 5A111801 Maktabgacha oilaviy ta`lim
LOG_1R_mag1 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
LOG_1_mag1 -kurs 5A111901 Defektologiya (Logopediya)
TT_1_mag1 -kurs 5A112101 Mehnat ta`limi
CHT_1_mag1 -kurs 5A111501Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
MOM_1R_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
MOM_1_mag1 -kurs 5110101 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)
FOM_1_mag1 -kurs 5110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)
KE_1R_mag1 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
KE_1_mag1 -kurs 5110301 Kimyo o`qitish metodikasi
BOM_1R_mag1 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
BOM_1_mag1 -kurs 5110301 Biologiya o`qitish metodikasi
G_1R_mag1 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
G_1_mag1 -kurs 5110301 Geografiya o`qitish metodikasi
T_1_mag1 -kurs Tarix o`qitish metodikasi
SUR_1_mag1 -kurs 5A111901 D
RT_1_mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (rus tili)
JT_1_mag1 -kurs 5A112001 Jismoniy Madaniyat
MUS_1_mag1 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at
RN_1mag1 -kurs 5A111301 Ona tili va adabiyoti (ozga tilli guruhlarda rus tili va adabiyoti)
TS_1_mag1 -kurs 5110801 Tasviriy san`at va amaliy bezak san`ati
MG_1R_mag1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
MG_1_mag1 -kurs 5A110802 Muxandislik grafikasi
Diz_1_mag1 -kurs 5A11110001 Kasb talimi nazariyasi va metodikasi Dizayn
Koreys 1 guruh 1 -kurs Koreys tili va adabiyoti
TMB 1 kurs1 -kurs 5A110903 Ta`lim muassasalarini boshqarish
MAG Oligo 1 kurs1 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika
MAG Oligo 1R kurs1 -kurs 5A5111900 Ologifrenopedagogika
InT_1MG1 -kurs
Kor.ped_1MG1 -kurs
Ps(kasb.)1MG1 -kurs
QZ_1_MG1 -kurs

2 kurs
I_2_mag2 -kurs 5 111401 Xorijiy til va adabiyoti
MUS_2_mag2 -kurs 5111101 Musiqa ta`limi va san`at

KIXI

Malaka oshirish

Sirtqi (maxsus sirtqi)


1 kurs
BT 101 S/51 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 102 S/51 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 103 S/51 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 104 S/5 R1 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 105 S/5 R1 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 106 S/51 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
TS 101 S/51 -kurs 5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi (Maxsus sirtqi)
PP101 S/51 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
PP102 S/51 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
MUS 101/51 -kurs 5111100 - Musiqa ta`limi (Maxsus sirtqi)
MT-101 S/51 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT-102 S/51 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT-103 S/51 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT-104 S/51 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT-105 S/5 R1 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT-106 S/5 R1 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT-107 S/5 1 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
JM 101 S/51 -kurs 5112000 - Jismoniy madaniyat (Maxsus sirtqi)
TEX 101 S/51 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
BOM101 S/51 -kurs 5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
TOM 101 S/51 -kurs 5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
TOM-102 S/51 -kurs 5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
PS101 S/51 -kurs 5210200 - Psixologiya (Maxsus sirtqi)
PS102 S/51 -kurs 5210200 - Psixologiya (Maxsus sirtqi)
IOM 101 S/51 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi

2 kurs
BT 201 MS/32 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 202 MS/32 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 203 MS/32 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 204 MS/32 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 205 MS/32 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 206 MS/3 R2 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 207 MS/3 R2 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 208 MS/32 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 209 MS/32 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
TS MS/3 2012 -kurs 5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi (Maxsus sirtqi)
DEF MS 201/3 LOGO2 -kurs 5111900 - Defektologiya (Maxsus sirtqi)
DEF MS 203/3 R LOGO 2 -kurs 5111900 - Defektologiya (Maxsus sirtqi)
DEF MS202/3 OLIGO2 -kurs 5111900 - Defektologiya (Maxsus sirtqi)
PP 201 MS/32 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
PP 202R MS/32 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
MUS 201 MS/32 -kurs 5111100 - Musiqa ta`limi (Maxsus sirtqi)
MUS 202 MS/3 2 -kurs 5111100 - Musiqa ta`limi (Maxsus sirtqi)
MUS 203R MS/32 -kurs 5111100 - Musiqa ta`limi (Maxsus sirtqi)
MT 201 MS/32 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 201 S/52 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 202 MS/32 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 203 MS/32 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 206 MS/32 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 207 MS/32 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 208 MS/32 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
JM MS/3 201 2 -kurs 5112000 - Jismoniy madaniyat (Maxsus sirtqi)
JM MS/3 202 2 -kurs 5112000 - Jismoniy madaniyat (Maxsus sirtqi)
JM MS/3 203R2 -kurs 5112000 - Jismoniy madaniyat (Maxsus sirtqi)
MEH 201 S/52 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
MEH 202R S/52 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
MEH MS/3 2012 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
MEH MS/3 202R2 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
BOM 201 S/52 -kurs 5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
BOM 202R S/52 -kurs 5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
IOM 201 S/52 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 202 S/52 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi

3 kurs
BT 301 MS/33 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 302 MS/3 3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 303 MS/3 3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 304 MS/3 3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 305 MS/3 3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 306 MS/3 3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 307R MS/33 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 308R MS/33 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
TS 301 MS3 -kurs 5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi (Maxsus sirtqi)
DEF MS 3013 -kurs 5111900 - Defektologiya (Maxsus sirtqi)
DEF MS R 3023 -kurs 5111900 - Defektologiya (Maxsus sirtqi)
PP 301 MS/33 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
MUS 301 MS/33 -kurs 5111100 - Musiqa ta`limi (Maxsus sirtqi)
MT 301 MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 302 MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 303R MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 304R MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 305 MS/33 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 306 MS/33 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 307 MS/33 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 308 MS/33 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
JM MS/3 3013 -kurs 5112000 - Jismoniy madaniyat (Maxsus sirtqi)
MEH 301 MS3 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
MEH 302 MS3 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)

Xududiy malaka oshirish markazi

Maxsus pedagogika


1 kurs
Def Logo 1011 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 1021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 103-R1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 1041 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 1051 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 106-R1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 1011 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 1021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 103-R1 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 1011 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 1021 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 103-R1 -kurs 5111900 Defektologiya

2 kurs
Def Logo 201 2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 203 R2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Logo 2042 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 201 2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2032 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Oligo 2042 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 201 2 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 2022 -kurs 5111900 Defektologiya
Def Surdo 203 R2 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 2012 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Logo 201 R2 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def Oligo 2012 -kurs 5111900 Defektologiya
K Def S2012 -kurs 5111900 Defektologiya

3 kurs
Def 3013 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3023 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 303 R3 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3043 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 3053 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 306 R3 -kurs 5111900 Defektologiya

4 kurs
Def 4014 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 4024 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 402 2-OTM4 -kurs 5111900 Defektologiya
Def 403 R4 -kurs 5111900 Defektologiya

Innovatsion pedagogika


1 kurs
101 () DEF1 -kurs 5111900 Defektologiya
102 () DEF1 -kurs 5111900 Defektologiya
101 () PS1 -kurs 5210200 Psixologiya
102 () PS1 -kurs 5210200 Psixologiya
101 () MAK 1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
101 () BT1 -kurs 5111700

2 kurs
201 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
202 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
203 () DEF2 -kurs 5111900 Defektologiya
202 () PS2 -kurs 5210200 Psixologiya
PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya
201 () MAK 2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

Rus tili va adabiyoti


1 kurs
RT 1011 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 1021 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 1031 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 1011 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 1011 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1021 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1031 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 1041 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
1011 -kurs MPGU (Rus tili)
1021 -kurs MPGU (Rus tili)
1031 -kurs MPGU (Rus tili)
1041 -kurs MPGU (Rus tili)

2 kurs
RT 2012 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2022 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2032 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
201 K R2 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
201 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
202 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
203 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
204 RN2 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

3 kurs
RT 3013 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3023 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
KT 3013 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
RN 3013 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 3023 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

4 kurs
RT 4014 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 401 2OTM4 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RN 4014 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)

Akademik litsey

Maktabgacha ta`lim


1 kurs
Mak T 1021 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 1031 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 1041 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 105R1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 106R1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Mak T 1071 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 1011 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 1011 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 1021 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 103R1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
101 MTPP1 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
102 MTPP1 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

2 kurs
2OTM Makt T 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2022 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2032 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2042 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 205R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 206R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 2072 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 2012 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 2022 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 203 R2 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

3 kurs
2-OTM Makt T 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 3023 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
Makt T 303R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MUS 3013 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 3023 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

4 kurs
2-OTM Makt T 4014 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim

Shaxrisabz filiali


1 kurs
MT 1031 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
1011 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
1021 -kurs 5111800-Maktabgacha talim
BT 1011 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1021 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1031 -kurs 5111700-Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
XT 1011 -kurs 5111400-Xorijiy til va adabiyot: Ingliz tili.
XT 1021 -kurs 5111400-Xorijiy til va adabiyot: Ingliz tili.
RT 1011 -kurs 5111306-Ona tili va Adabiyoti: Rus tili va Adabiyoti ozga tilli guruhlarda
RT 1021 -kurs 5111306-Ona tili va Adabiyoti: Rus tili va Adabiyoti ozga tilli guruhlarda