2021-2022 o`quv yili


Fizika-matematika


1 kurs
MI 1011 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 101-kechki1 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 1021 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 102-kechki1 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 1031 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 1041 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 1051 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 106R1 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
FA 1011 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA 101-kechki1 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA 1021 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA 102-kechki1 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA 1031 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA 1041 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA 105R1 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya

2 kurs
MI 2012 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 201-kechki2 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 2022 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 202-kechki2 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 2032 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 2042 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 205R2 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
MI 206R2 -kurs 5110100 - Matematika va informatika
FA2012 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA201-kechki2 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA2022 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA202-kechki2 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA2032 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya
FA204R2 -kurs 5110200 - Fizika va astronomiya

3 kurs
M 3013 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 3023 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 305R3 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
3033 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
3043 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 3013 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 3023 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 303R3 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 3013 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 3023 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 3033 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 304R3 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

4 kurs
M 401 E4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 4034 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
M 404R4 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
4024 -kurs 5110100 Matematika o`qitish metodikasi
I 4014 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
I 401 R4 -kurs 5110700 Informatika o`qitish metodikasi
F 401 E4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 4024 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 4034 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi
F 404 R4 -kurs 5110200 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

Tabiiy fanlar


1 kurs
Kimyo 100 R1 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 1011 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 101 kechki1 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 1021 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 102 kechki1 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 1031 -kurs 5110300 Kimyo
Biologiya 100 R1 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 1011 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 101 kechki1 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 1021 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 102 kechki1 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 1031 -kurs 5110400 Biologiya
Geo.va IBA 100 R1 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 1011 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 101 kechki1 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 1021 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 102 kechki1 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari

2 kurs
Kimyo 200 R2 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 2012 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 201 kechki2 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 2022 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 202 kechki2 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 2032 -kurs 5110300 Kimyo
Kimyo 2042 -kurs 5110300 Kimyo
Biologiya 200 R2 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 2012 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 201 kechki2 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 2022 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 202 kechki2 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 2032 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 2042 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 2052 -kurs 5110400 Biologiya
Biologiya 2062 -kurs 5110400 Biologiya
Geo.va IBA 200 R2 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 2012 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 201 kechki2 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 2022 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 202 kechki2 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Geo.va IBA 203 kechki2 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari

3 kurs
KO'M 3013 -kurs 5110300 Kimyo
KO'M 3023 -kurs 5110300 Kimyo
KO'M 3033 -kurs 5110300 Kimyo
KO'M 304R3 -kurs 5110300 Kimyo
KO'M 3053 -kurs 5110300 Kimyo
B 3013 -kurs 5110400 Biologiya
B 3023 -kurs 5110400 Biologiya
B 3033 -kurs 5110400 Biologiya
B 304R3 -kurs 5110400 Biologiya
B 3053 -kurs 5110400 Biologiya
G 3013 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
G 3023 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
G 303R3 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Iqt 3013 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi
Iqt 3023 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

4 kurs
KO'M 4014 -kurs 5110300 Kimyo
KO'M 4024 -kurs 5110300 Kimyo
KO'M 4034 -kurs 5110300 Kimyo
KO'M 404 R4 -kurs 5110300 Kimyo
B 4014 -kurs 5110400 Biologiya
B 4024 -kurs 5110400 Biologiya
B 4034 -kurs 5110400 Biologiya
B 404 R4 -kurs 5110400 Biologiya
BO'M 401 sirtqi4 -kurs 5110400 Biologiya
G 4014 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
G 4024 -kurs 5110500 Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
Iqt 4014 -kurs 5112200-Iqtisodiy bilim asoslarini o`qitish metodikasi

Xorijiy tillar


1 kurs
0001 -kurs 5111400 Ingliz tili
XT 101-A Rus1 -kurs 5111400 Ingliz tili
XT 102-A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
XT 103-A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
XT 104-A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
XT 105-A1 -kurs 5111400 Ingliz tili
101-K1 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti

2 kurs
IT 200 (rus)2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2022 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2032 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2042 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2052 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2062 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2072 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2082 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2092 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2102 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 211 (rus)2 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2122 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 2132 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 214 (Rus)2 -kurs 5111400 Ingliz tili
XT 2012 -kurs 5111400 Ingliz tili
202 2 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti
KT 2012 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti

3 kurs
IT 3003 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 3013 -kurs 5111400 Ingliz tili

4 kurs
IT 4004 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4014 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4024 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4034 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4044 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT 4054 -kurs 5111400 Ingliz tili
IT Rus401-A4 -kurs 5111400 Ingliz tili
401 K R4 -kurs 5111303 Koreys tili va adabiyoti

Harbiy ta`lim


1 kurs
CHHT 1011 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHHT 1021 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHHT 1031 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHHT 1041 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHHT 1051 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

2 kurs
CHXT 2012 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2022 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2032 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2042 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2052 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2062 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2072 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 2082 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

3 kurs
CHXT 3013 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3023 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3033 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3043 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3053 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 3063 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

4 kurs
CHXT 4014 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4024 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4034 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim
CHXT 4044 -kurs 5111500 Chaqiriqqacha harbiy ta`lim

Boshlang`ich ta`lim


2 kurs
JM 2012 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 202 xqs2 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 2032 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 2042 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 2052 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 2062 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JM 2072 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat

4 kurs
JT 4014 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 402 xqs4 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
JT 403 rus4 -kurs 5112000 Jismoniy madaniyat
BT (sirtqi) 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4014 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4024 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 403 Q4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 404R4 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4054 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim
BT 4064 -kurs 5111700 Boshlang`ich ta`lim

Pedagogika va psixologiya


1 kurs
PP 1011 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 102 1 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 1011 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1021 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1031 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 1041 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
MM 1011 -kurs Maktab menejmenti
MM 1021 -kurs Maktab menejmenti

2 kurs
PP 2012 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2022 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 203 kechki2 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 2042 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 2012 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2022 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2032 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 204R2 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 205R2 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 2062 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
MM 2012 -kurs Maktab menejmenti
MM 2022 -kurs Maktab menejmenti
MM 2032 -kurs Maktab menejmenti

3 kurs
PP 3013 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3023 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 303 (RUS)3 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3043 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 3053 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 3013 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3023 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
PS 3033 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)
MM 3013 -kurs Maktab menejmenti
MM 3023 -kurs Maktab menejmenti

4 kurs
PP 401 4 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4024 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4034 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4044 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PP 4054 -kurs 5110900 Pedagogika va psixologiya
PS 4014 -kurs 5210200 Psixologiya (Faoliyat turi bo`yicha)

Professional ta`lim


2 kurs
TT 2012 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 2022 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 2012 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 2022 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS-2032 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

3 kurs
TT 3013 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 3023 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TT 3033 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 3013 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 3023 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 3033 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 3043 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi

4 kurs
MEH 4014 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 4024 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
MEH 4034 -kurs 5112100 Texnologik ta`lim
TS 401 4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 402 4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 403 R 4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
TS 404 4 -kurs 5110800 Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi
KGD 4014 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KGD 402 R4 -kurs 5111047 Kompyuter grafikasi va dizayn
KTDiz 4014 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn
KTDiz 402 R4 -kurs 5111011 Kasb ta`limi: Dizayn

Tarix


1 kurs
1 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1011 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1021 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 1031 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 101 1 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1021 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 1031 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 104 R1 -kurs 5111600 Milliy g`oya

2 kurs
T 2042 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
2012 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
2022 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
2032 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 2012 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2022 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2032 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2042 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 205R2 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 2062 -kurs 5111600 Milliy g`oya

3 kurs
T 3013 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 3033 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
-304R3 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 3013 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 3023 -kurs 5111600 Milliy g`oya

4 kurs
T 4014 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 4024 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
T 403 R4 -kurs 5110600 Tarix o`qitish metodikasi
MG 4014 -kurs 5111600 Milliy g`oya
MG 4024 -kurs 5111600 Milliy g`oya

Magistratura

KIXI

Malaka oshirish

Sirtqi (maxsus sirtqi)


3 kurs
BT 303 S/53 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 304 S/5 R3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 305 S/5 R3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 309 S/5 R3 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
TS 301 S/53 -kurs 5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi (Maxsus sirtqi)
TS 302 S/53 -kurs 5110800 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi (Maxsus sirtqi)
PP 301 S/53 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
PP 302 S/53 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
PP 303 S/53 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
PP 304 S/53 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
MUS 301/53 -kurs 5111100 - Musiqa ta`limi (Maxsus sirtqi)
MT 302 S/53 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 303 S/53 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 304 S/53 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 305 S/5 R3 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 306 S/5 R3 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 307 S/53 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT301 S/53 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
JM 301 S/53 -kurs 5112000 - Jismoniy madaniyat (Maxsus sirtqi)
JM 302 S/53 -kurs 5112000 - Jismoniy madaniyat (Maxsus sirtqi)
TEX 301 S/53 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
TEX 302 S/53 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
BOM 301 S/53 -kurs 5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
BOM 302 S/53 -kurs 5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
TOM 301 S/53 -kurs 5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
TOM 302 S/53 -kurs 5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
TOM 303 S/53 -kurs 5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
IOM 301 S/53 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 302 S/53 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi

4 kurs
BT 401 S/54 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT 402 S/5 R4 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
BT403 S/54 -kurs 5111700 - Boshlangich tal`im va sport-tarbiyaviy ish (Maxsus sirtqi)
PP 401 S/54 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
PP 402R S/54 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
PP 403 S/54 -kurs 5110900 - Pedagogika va psixologiya (Maxsus sirtqi)
MT 401 S/54 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MT 402R S/54 -kurs 5111800 - Maktabgacha ta`lim (Maxsus sirtqi)
MEH 401 S/54 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
MEH 402R S/54 -kurs 5112100 - Mehnat ta`limi (Maxsus sirtqi)
BOM 401 S/54 -kurs 5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
BOM 402R S/54 -kurs 5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
TOM 401 S/54 -kurs 5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
TOM 402R S/54 -kurs 5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (Maxsus sirtqi)
IOM 401 S/54 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 402 S/54 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 403R S/54 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi

Xududiy malaka oshirish markazi

Maxsus pedagogika va inklyuziv ta`lim


1 kurs
Def Logo 1011 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 1021 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 103R1 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 1041 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 1011 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 102R1 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Surdo 1011 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 1021 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
K Def Surdo 1011 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
K Def surdo 2011 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Oligo 1011 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
K Def Oligo 1011 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika

2 kurs
Def Logo 2012 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2022 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 203R2 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2042 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2052 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 206R2 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2072 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 2082 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 2012 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 2022 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 203 R2 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Surdo 2012 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 2022 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 2032 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Oligo 2012 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
K Def Oligo 2012 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika

3 kurs
Def Logo 3013 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 3023 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 303-R3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 3043 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 3053 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 306-R3 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 3073 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Surdo 3013 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 3023 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 303-R3 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 3043 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Oligo 3013 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 3023 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 303-R3 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika

4 kurs
Def Logo 4014 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 4024 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 403R4 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Logo 4044 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 4014 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
K Def Logo 402 R4 -kurs 5111901 Defektologiya: logopediya
Def Surdo 4014 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 4024 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Surdo 403 R4 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
K Def Surdo 4014 -kurs 5111902 Defektologiya: surdopedagogika
Def Oligo 4014 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 4024 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 403R4 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
Def Oligo 4044 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika
K Def Oligo 4014 -kurs 5111903 Defektologiya: oligofrenopedagogika

Innovatsion pedagogika


2 kurs
201 () 2 -kurs 5210200 Psixologiya

4 kurs
401 () 4 -kurs 5210200 Psixologiya

Tillar


2 kurs
RT 2012 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 2022 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RN 2012 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2022 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2032 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
RN 2042 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
O'zb 2012 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 2022 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
TM 2012 -kurs MPGU (Rus tili)

3 kurs
RT 3023 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 3033 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
3013 -kurs MPGU (Rus tili)
3023 -kurs MPGU (Rus tili)
3033 -kurs MPGU (Rus tili)
3043 -kurs MPGU (Rus tili)

4 kurs
RT 4014 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 4024 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
RT 4034 -kurs 5111301 Rus tili va adabiyoti
401 RN4 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
402 RN4 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
403 RN4 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
404 RN4 -kurs 5111306 Rus tili va adabiyoti (o`zga)
Q 401 Q4 -kurs 5111305 Qozoq tili va adabiyoti
O'zb 4014 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti
O'zb 4024 -kurs 5111200-O'zbek tili va adabiyoti

Akademik litsey

Maktabgacha ta`lim


1 kurs
MT 1011 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1021 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1031 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1041 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1051 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 1061 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 107R1 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MTPP 1011 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 1021 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 1031 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

2 kurs
MT 2012 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2022 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2032 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2042 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2052 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 206R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 207R2 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 2082 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MTPP 2012 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 2022 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 203R2 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
MTPP 2042 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

3 kurs
MT 3013 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3023 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3033 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3043 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 305R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 306R3 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
MT 3073 -kurs 5111800 Maktabgacha ta`lim
301 MTPP3 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi
302 MTPP3 -kurs Maktabgacha ta`lim psixologiyasi va pedagogikasi

Shaxrisabz filiali

Musiqa madaniyati


1 kurs
MUS 101 1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 102 1 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

2 kurs
MUS 2012 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 2022 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 203R2 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

3 kurs
MUS 3013 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 3023 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 303R3 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi

4 kurs
MUS 4014 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 4024 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi
MUS 403 R4 -kurs 5111100 Musiqa ta`limi